Vzdelávanie

Akadémia medicína • právo • manažment - Akadémia MPM
www.akademiampm.sk

Akadémia MPM je unikátnou formou vzdelávania, ktorá nemá v Európe konkurenciu. Vďaka špičkovej kvalite programu, zameraniu na prax a skvelému tímu lektorov sa Akadémie MPM tešia mimoriadne vysokému odbornému kreditu a popularite. Akadémie MPM sú charakterizované individualizovaným spôsobom edukácie frekventantov výhradne vo workshopoch a v malých skupinách. V jednej skupine je maximálne 10 frekventantov a je vedená špeciálne vykoučovaným lekárom - lektorom.

Novátorský systém vzdelávania umožňuje frekventantom po absolvovaní Akadémie MPM okamžité využitie praktických poznatkov v ich každodennej práci. Na Akadémii vždy vládne nesmierne pozitívna atmosféra plná zmysluplnej práce, riešenia spoločných tém a priateľských rozhovorov. Tak ako na žiadnom inom podujatí ... Stovky a stovky frekventantov, ktorí ju už absolvovali, sa na ňu vracajú práve kvôli jej nezameniteľnej a jedinečnej atmosfére …

Vzdelávanie prostredníctvom individuálneho riešenia početných kazuistík či prípravou originálnych smart pomôcok samotnými frekventantmi - jedinečné, užitočné, zábavné. Každá téma je komplexne rozobratá z viacerých pohľadov - dôraz je kladený na kazuistiky, manažment ambulancie, právo a legislatívu, zmluvné vzťahy a vykazovanie v zdravotných poisťovniach. Kazuistiky sú postavené tak, aby si frekventant precvičil diagnostiku, liečbu a manažment pacienta s danou diagnózou. Všetky materiály, s ktorými frekventanti pracujú, sa po absolvovaní Akadémie stávajú ich majetkom. V prípade potreby môžu všetky otázky osobitne konzultovať so svojim lektorom aj mimo jednotlivých workshopov.

Moja ambulancia - certifikované kurzy pre prax
www.akademiampm.sk

Ak máte voľnú iba sobotu a chuť absolvovať certifikovaný kurz v konkrétnej zručnosti, u nás nájdete presne to, čo hľadáte - jednu tému v jeden deň v dvoch častiach v troch skupinách. Po krátkom teoretickom úvode prechádzame hneď na tréning konkrétnych zručností s využitím množstva prípadových štúdií.

Všetky náklady, spojené so vzdelávaním na Akadémii MPM a Mojej ambulancii sú plne odpočítateľnou položkou z daňového základu účastníka vzdelávania - poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Tak si teda poďme spolu vyskúšať vzdelávanie novou formou, ktorá je mimoriadne praktická, pomôže zvýšiť príjem každej ambulancie a navyše je aj ohromne zábavná …