Manažment

Akadémia MPM v časti Manažment je zameraná na vzdelávanie, predovšetkým v týchto manažérskych zručnostiach : procesný manažment, personálny manažment, projektový manažment, krízové riadenie, štandardizácia procesov, time manažment. Vďaka špičkovej kvalite odborného programu a zameraniu na prax sa Akadémie MPM tešia mimoriadne vysokému odbornému kreditu a popularite. Akadémie MPM venované manažmentu sú charakterizované moderným a individualizovaným spôsobom edukácie frekventantov výhradne vo workshopoch a v malých skupinách.

Novátorský systém vzdelávania umožňuje frekventantom po absolvovaní Akadémie MPM okamžité využitie praktických poznatkov v ich každodennej práci. Na Akadémii vždy vládne nesmierne pozitívna atmosféra plná zmysluplnej práce, riešenia spoločných tém a priateľských rozhovorov. Tak ako na žiadnom inom podujatí ... V prípade potreby môžu všetky otázky osobitne konzultovať so svojim lektorom aj mimo jednotlivých workshopov. Stovky a stovky frekventantov, ktorí ju už absolvovali, sa na ňu vracajú práve kvôli jej nezameniteľnej a jedinečnej atmosfére … Zobraziť viac www.akademiampm.sk