O nás

doctus - inštitút expertíz a vzdelávania

Vzdelávacie podujatia vytvárajú aj realizujú a znalecké posudky vypracúvajú certifikované lektorky a znalkyne v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Ich cieľom je prostredníctvom špičkového vzdelávania posilniť vysokú profesionalitu, právnu istotu a ekonomickú prosperitu poskytovateľov (nielen) ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa edukácii zdravotníckych pracovníkov aj laikov. Súčasne spolupracujú na reforme a rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

 • znalec v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
 • certifikovaný lektor
 • prezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
 • konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)
 • člen európskej sekcie EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine
 • externý lektor Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • školiteľ pre rezidentské štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine
 • certifikovaný kouč
 • hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo (2012 – 2018)
 • školiteľ pre rezidentské štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 • všeobecný lekár
 • prednášková činnosť na zahraničných a domácich kongresoch a konferenciách
 • lektor vzdelávacích projektov Akadémie medicína • právo • manažment a Moja ambulancia

Zistiť viac informácií

 

MUDr. Iveta Malíková, MPH

 • znalec v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
 • certifikovaný lektor
 • viceprezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
 • národný reprezentant Slovenskej republiky v rámci EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine
 • externý lektor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • certifikovaný kouč
 • všeobecný lekár
 • prednášková činnosť na zahraničných a domácich kongresoch a konferenciách
 • lektor vzdelávacích projektov Akadémie - medicína • právo • manažment a Moja ambulancia

Zistiť viac informácií