O nás

doctus - inštitút expertíz a vzdelávania

Vzdelávacie podujatia vytvárajú aj realizujú lektori a znalecké posudky vypracúvajú znalci v príslušnom špecializačnom odbore. Ich cieľom je prostredníctvom špičkového vzdelávania posilniť vysokú profesionalitu, právnu istotu a ekonomickú prosperitu poskytovateľov (nielen) ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa edukácii zdravotníckych pracovníkov aj laikov. Súčasne spolupracujú na reforme a rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku.