MUDr. Iveta Malíková, MPH

 • znalec v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
 • certifikovaný lektor
 • viceprezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
 • národný reprezentant Slovenskej republiky v rámci EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine
 • externý lektor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • certifikovaný kouč
 • všeobecný lekár
 • prednášková činnosť na zahraničných a domácich kongresoch a konferenciách
 • lektor vzdelávacích projektov Akadémie - medicína • právo • manažment a Moja ambulancia

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo (1988-1994)

 • špecializácia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (1998)

 • špecializácia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (2001, 2007)

 • Master of Public Health (MPH), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (2010)

 • Dvojročný výcvik v profesijných zručnostiach, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (2012-2014)

 • EURACT  Leonardo Course Level 1 for Teachers   in GP/FM (2017)

 • EURACT  Assessment Course for Teachers in GP/FM   (2019)

Publikačná činnosť

Malíková Vaverková, I. 2015. Pneumotorax – čo ho ovplyvňuje? Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. B5/1-B5/9                               

Malíková Vaverková, I. 2014. Tymóm u pacienta v dospelom veku. In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. ISBN 978-80-8140167-1. s. 97-104

Rurik I et al., Early and Menopausal Weight Gain and its Relationship with the Development of Diabetes and Hypertensio, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2015; 123:1–9 Medzinárodná štúdia, spoluatorka.

Vybrané kapitoly zo všeobecného lekárstva pre študentov medicíny. Autorka 1 kapitoly. Vydavateľ: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava.2014. ISBN 978-80-225-89553-28-0 2012 –2016 – členka redakčnej rady časopisu Via Practica